Velkommen til Ivans Lystfiskeri

Fisketure og Events - med god service og humor!

Ring til os, så skræddersyr vi en tur til dig/jer

4.6 / 5 stjerner på baggrund af 63 anmeldelser på Facebook

​Skibsreglement

​1. Skibsreglement

M/S Nemo følger de forskrifter, som de engelske myndigheder angiver angående søfart her under skibet og passagernes sikkerhed.

2. Ansvar og forsikring

Ivans Lystfiskeri, M/S Nemo, besætning og passagerer er i henhold til lovgivning ansvars- og kaskoforsikret. Skibet er underlagt dansk lov og ret, herunder ”Sølovens” regler for befordring af passager og rejsegods. Skipperen er ifølge ”Søloven” skibets øverste myndighed på skibets rejser. Som værneting gælder ”Sø- og handelsretten” med mulighed for appel til ”Højesteret”.

3. Lovpligtig passagerliste

Alle passagerne har pligt til at registrere sig på M/S Nemos passagerliste. Dersom skibet er i nød eller savnet, har skipperen i henhold til lovens forskrifter forinden afsejling fra havn udarbejdet en fortegnelse over samtlige ombordværende personer. Til brug for SAR enhederne og myndigheder indeholder passagerlisten følgende oplysninger:

  • Sejladsens formål
  • Geografisk område hvor skibet skal sejle
  • Dato og tidspunkt for afsejling og forventet ankomst til havn
  • Besætningsmedlemmernes navn og funktion om bord
  • Passagernes navn, adresse og mobilnummer eller telefonnummer

Ivans Lystfiskeri lover passagerne fortrolighed vedrørende oplysningerne på passagerlisten, og at de ikke anvendes af andre.

​4. Sikkerhedsforskrifter

I henhold til myndighedernes krav til skibets ”Sikkerheds Managerment System” er der fastsat følgende alkohol- og rygepolitik for M/S Nemo

  • Passagerne må gerne indtage nydelsesmidler om bord på skibet, så vidt det drejer sig om lovlige nydelsesmidler, og så længe det ikke har indflydelse på sikkerheden om bord, eller er til gene for øvrige passagerer og personale.
  • Påtræffes passagerer berusede/påvirkede af alkohol og euforiserende stoffer, skal skipperen foranledige de pågældende personer henvist til sikkert opholdssted frataget mulighed for yderligere indtagelse af disse stoffer, Om nødvendigt for sikkerhed, ro og orden om bord skal skipperen afbryde sejladsen og bringe skibet i havn.
  • Tobaksrygning er forbudt indendørs om bord på skibet.

5. Bjergning, behandling, opbevaring og transport af fangst

M/S Nemo stiller gaffelkroge, balje, rengørings- og opbevaringsfaciliteter samt is til rådighed på turen. Lystfiskerne skal selv medbringe rense- og filetkniv m.m., som lystfiskerne måtte have brug for til fiskeri og behandling af fangsten.

Besætningen hjælper så vidt muligt med bjærgning af fangsten. Er der behov for yderlig assistance end besætningen kan overkomme, har turdeltagerne pligt til at hjælpe hinanden.

På længere varende ture skal turdeltagerne forlade dækket senest 1 - 1,5 time før ankomst til havnen, så besætningen kan få tid til rengøre dækket i.h.t. hygiejneforskrifterne. Turdeltagerne har derfor pligt til at få ordnet og klargjort sin fangst til hjemtransport i god tid inden skibet ankommer til havnen. Under rengøring må turdeltagerne opholde sig i salonen eller andre steder på skibet, hvor rengøringen ikke finder sted.

6. Mad, drikkevarer

På M/S Nemo kan forplejning og drikkevarer købes til rimelige priser. Forplejning består af 3 dele morgenmad, frokost og aftensmad, og der kan frit vælges mellem delene efter aftale på de korte ture. Passagerne må ikke selv medbringe mad og drikkevarer ombord på skibet.

På længere varende ture og/eller når hele skibet er lejet, kan der laves særaftaler, hvad angår forplejning.

Bredgade 1 DK  •  7680 Thyborøn  •  (+45) 53 37 22 22  •  ivan@ivans-lystfiskeri.dk  •  CVR: 59008714